Spring til indhold
Luk

Odensebogen 1993

Odensebogen 1993

Johnny Wøllekær 
Modermorderen fra Helvedeshuset
Odenses sidste henrettelse 1869

A.P. Henriksen
"At samle alle gode kræfter"

En borgmesters levnedsbeskrivelse fra 1921

Birger Fredberg
Den store brønd

Brøndgravning på Odense Vandværk
omkring århundredskiftet

Mulle Liebmann
Lille pige i den store by

En journalists erindringsbilleder fra 1920’erne

Hans Jul Jacobsen
Stadsingeniører og byudvikling gennem
125 år

Carsten Tofte
Søren Hansen

Odenses første kommunaldirektør

Viggo Andreas Nielsen
En friskoledreng fortæller

Erindringer fra Højby i tiden før
1. verdenskrig (1. del)

Per Nørbach
Borgerlig bygningskunst

Arkitekt Niels Jacobsens præg på byen

Karen Kruse
Man havde en angst hele tiden

En families liv "under jorden" 1944-45

Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen
Årets begivenheder 1992