Spring til indhold
Luk

Bygningens historie

Bygningen er en historisk perle, der fortæller 900 års Odensehistorie, og derfor markeres fødselsdagen med en fotoudstilling om husets spændende historie.
Udstillingen, som vil blive vist i de historiske omgivelser i Skt. Knuds Kloster i Odense fra juni til september 2009, består af godt 100 historiske fotografier, der på hver deres måde viser sider af bygningens historie og udviklingen gennem de sidste 900 år.

Huset rummer stadig resterne af det middelalderlige Skt. Knuds Kloster.

Historien om Skt. Knuds Kloster begynder med drabet på Kong Knud den 10. juli 1086. Da kongen blev ophøjet til helgen, blev 12 munke fra England kaldt til Odense for at passe kulten omkring Knud den Hellige.

Det blev begyndelsen til Skt. Knuds Kloster, der blev en af Odenses mest magtfulde og rigeste institutioner i middelalderen. Klostret var også et kulturelt centrum.
Danmarks ældste bevarede bog, Kong Svend Magnus' og hans sønners bedrifter og kong Knud den Helliges lidelseshistorie, blev nedskrevet i klostret omkring 1120 af munken Ælnoth, og Danmarks første trykte bog blev formentlig trykt på stedet.

Efter reformationen blev klostret omdannet til len for kongens kansler, dvs. at de fungerede som en slags aflønning af kansleren.
Den ene fløj (østfløjen) blev i 1623 indrettet til Odense Gymnasium (et slags miniuniversitet).

Gennem et par hundrede år levede klostret en omtumlet tilværelse, og bygningerne forfaldt. Der blev revet ned og bygget om, og de gamle klosterbygninger blev bl.a. brugt som klædefabrik - byens første dampmaskine stod i bygningerne i 1839.

Klosterbakken

Skt. Hans aften 1913 brød en brand ud i det gamle kloster, og det meste af bygningerne brændte ned, så kun lidt af murværket stod tilbage.
Odense Byråd købte brandtomten, og sammen med staten genopførte/renoverede byen derefter klostret.
De nye bygninger blev indviet den 15. november 1919.

Bygningen blev fra begyndelsen et støttepunkt for byens kulturliv - datidens multikulturhus. I 1920 flyttede byens offentlige læsesal ind, og i 1924 blev Odense Centralbibliotek oprettet i Skt. Knuds Kloster.

Odense Centralbibliotek på Skt. Knuds Kloster, 1950'erne

Centralbiblioteket flyttede i 1976 til Ørbækvej, og biblioteket i Skt. Knuds Kloster blev omdannet til filialbibliotek, og som sådant fungerede det indtil 1995, hvor det blev lukket som følge af hovedbibliotekets indrykning i det nye banegårdscenter.
Tilbage var som forudsat kun Lokalhistorisk Bibliotek, der i 1998 fik husfællesskab med Odense Stadsarkiv.

 

I dag rummer bygningen Historiens Hus, og dermed er traditionen om, at huset skal være et kulturhus for byens borgere fortsat.


Historisk Atlas hjemmeside kan man ligeledes finde informationer og billedmateriale om bygningens historie.