Spring til indhold
Luk

Bellinge Lokalhistoriske Arkiv

Brunsegården, Brogårdsvej 21, forrest i billedet, i 1950.

 

Adresse og åbningstid 

Bellinge Sognehus 
Kirkelundvej 18 A 
5250 Odense SV

Leder: p.t. ingen
Formand: Anne-Marie Laier
Tlf.: 20 15 18 31

Område: Bellinge og Brændekilde sogne.

Åbningstider: 1. mandag i hver måned kl. 19.00-20.30 og 3. mandag i måneden kl. 16.00-17.30.

Privat arkivmateriale

Erindringer, regnskaber og meget mere fra sognenes beboere.

Avissamling el. lign.

Kopier af Bellinge Sogns kirkebøger op til 1891 samt folketællingerne 1787-1870. Folketællingerne er indtastet i edb-programmet KIP. Der arbejdes p.t. med indtastning af kirkebøgerne i samme program.

Kopier af Brændekildes kirkebøger 1752-1892.

Fotografier, negativer m.v.

Omkring 1600 billeder fra sognene.
Mere end 400 fotografier af vor lokale kunstmaler Chr. Pedersen-Bellinges malerier.

Fotos af H.A. Brendekildes malerier.
Diassamling med huse og gårde i Bellinge Sogn.
Båndoptagelser med nogle af sognenes beboere.
Film fra Bellinge og omegn o. 1950

Særlige arkivskatte

"Kort over Brendekilde og Bellinge Sognes Marker år 1681" - udarbejdet af en gruppe fra Brændekilde og Bellinge lokalhistoriske foreninger.
Samlinger af regnskabsbøger m.m. fra Bellinge Andelselektricitetsselskab, Bellinge Brugsforening, Bellinge Forsamlingshus og fra Brændekilde-Bellinge Sogns Sygekasse.

Andet

Registranten "Gartnerier i Bellinge sogn før og nu".
Videofilmen "Bellinge Kirkes kalkmalerier, 500-års jubilæum 1496-1996"

Afhandlingen "Fra Brændekildes fortid".

Transskriptioner af:

Bellinge Sogns kirkebøger 1740-1813.
Brændekilde Sogns kirkebøger 1740-1813.
Bellinge Skolekommissions protokol 1808-1833.
Realregister over Huse og Gaarde i Bellinge, Borreby og Dannesbo.
Sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol 1842-1867.