Spring til indhold
Luk

Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Trækfærgen over Odense Kanal ved Stige. Billedet viser den
gamle vinterfærge, som blev brugt, når der var is i kanalen.
Færgen blev brugt til ca. 1950. I baggrunden ses Stige Kirke.


Adresse og åbningstid


H.C. Lumbyes Vej 9 c
Lumby
5270 Odense N

Leder: Bente Christiansen Tlf.: 93 92 07 08

Område: Lumby og Stige sogne

Åbningstider: 2. mandag hver måned kl. 18.00-19.30, 4. mandag kl. 15.00-17.00

Privat arkivmateriale

Foreningsprotokoller, gamle skøder, breve, skudsmålsbøger, erindringer m.m.

Avissamling el. lign.

En del avisudklip af ældre og nyere dato

Fotografier, negativer m.v.

Arkivet har en meget stor billedsamling og en stor samling negativer samt nogle diasserier, bl.a. af blomsterudstillingerne i Stige i forbindelse med Mors Dag.
Billedarkivet er delt efter personer, steder og specielle emner.
Ialt rummer billedarkivet mere end 3000 billeder.

Særlige arkivskatte

Pastor Urban Hansens håndskrevne sognebeskrivelse i tre bind. Forfatteren har i sit værk mere eller mindre udførlige levnedsskildringer af samtlige personer i sognet, en del med fotografier af de pågældende. En guldgrube for slægtsforskere m.h.t. sidste halvdel af 1800-tallet.

Andet

Stige Skipperlaugs arkiv fra 1756 til 1895
Lumby Mølles arkiv fra 1980 til 1992