Spring til indhold
Luk

Paarup Lokalhistoriske Arkiv

Paarup set fra oven, med kirke, skole, idrætshal m.m.


Adresse og åbningstid


Havrevænget 2, Tarup
5210 Odense NV

Leder: Karin Ramskov

Tlf.: 65 94 19 57

E-mail: pramskov@post.tele.dk

Område: Den tidligere Pårup Kommune

Åbningstider: 1. mandag i hver måned 19.00-21.00, 3. mandag 15.00-17.00

Se også arkivets egen hjemmeside eller arkivet på Facebook.

Privat arkivmateriale

Foreningsprotokoller, erindringer, kopier af skøder, skoleblade, kirkeblade, personarkiver

Avissamling el. lign.

Avisudklip 1966-70, 1980-

Fotografier, negativer m.v.

Mere end 2000 registrerede fotos, 100 negativfilm + kontaktark, videobånd med optagelser fra sognet, dias

Særlige arkivskatte

Fotokopier af kirkebøgerne 1646-1814, fotokopi eller mikrofiche af kirkebøgerne 1814-1891.
Kirkebogsudskrifter i edb-tekstbehandlingsprogram 1646-1891.
Fotokopi og udskrifter af folketællingerne 1787-1911.

Andet

Register over viede 1646-1943. Register over døde 1646-1941. Register over fæstebreve og skiftebreve. Matrikelregister.

Kirkebogsudskrifter, folketællinger, oversigt over arkivalier og registrerede fotos kan fås (købes) på diskette eller cd-rom ved henvendelse til Karin Ramskov, 65 94 19 57.