Spring til indhold
Luk

Ubberud Lokalarkiv

Adresse og åbningstid

 

Ubberudvej 30
St. Ubberud
5491 Blommenslyst

Leder: Henning Jespersen 

Tlf.: 22 96 03 08 

Område: Ubberud Sogn

Åbningstider: 1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 18.00-19.30.

I perioden oktober til marts tillige tirsdag 10.00-12.00

 

Lukket i skoleferier.

 

Se også arkivets egen hjemmeside.

Privat arkivmateriale

Der har i de 20 år, arkivet har eksisteret, været afleveringer fra de fleste af sognets beboere, der boede i sognet før kommunesammenlægningen i 1970. Der er afleveret detailoplysninger om et landbrugs indtægter og udgifter i en længere periode. Der er ligeledes afleveret mange aftægtskontrakter, skudsmålsbøger, pantebreve, protokoller m.v.

Avissamling el. lign.

Arkivet har en lille avissamling, der stadig bliver vedligeholdt.

Fotografier, negativer m.v.

Arkivet har indkøbt luftfotos af næsten alle ejendomme i sognet. Desuden er der indkøbt overflade-luftfotos fra tre årgange over hele sognet.

Andet

Sognet har 15 ejerlav og 8 enestedgårde.
Sognets eller kommunens eller landets ældste mand har boet i Ubberud. Han blev i henhold til kirkebogen 119,5 år. På depotet i Møntergården findes et maleri af ham, som Frederik VI lod male.