Spring til indhold
Luk

Aviser

 

 

Historiens Hus har en meget stor avissamling, der primært omfatter de fynske regionalaviser og de odenseanske lokalaviser.

 

Avissamlingen er opdelt efter:

De indbundne aviser  

De mikrofilmede aviser

Udklipssamlingen  

Desuden kan du evt. få gavn af:

Statens Avissamling  

Elektronisk adgang til de fynske aviser

 

Den samlede oversigt over avissamlingen, ses i avisfortegnelsen som fås gratis på læsesalen og som kan downloades som PDF-udgave.

 

De indbundne aviser

 

Samlingen består af de originale aviser i indbunden stand, hvor bindene er inddelt på år, kvartalsvis eller månedsvis. Eftersom den første fynske avis udkom i 1772, må det siges, at antallet af bind er omfattende.

 

Som eksempler på de indbundne aviser kan nævnes:

Fyens Stiftstidende fra 1772 -

Fyns Tidende 1872 – 1979.

Fyns Venstreblad 1892 – 1958.

Fyns Socialdemokrat 1896 - 1971.

 

Et mere specielt blad er ”Trods Alt. Folkets Vilje. Landets Lov” – et af de blade, som begyndte som illegalt blad under 2. Verdenskrig. Historiens Hus har årgangene fra 1942-49.

 

De mikrofilmede aviser

 

Historiens Hus har en stor del af de fynske aviser på mikrofilm, men antallet af mikrofilmede aviser er ikke så omfattende som antallet af indbundne aviser.

 

Mikrofilmsamlingen består af:

Fyens Stiftstidende 1772 - juni 2000.

Fyns Tidende 1950 - 1967 og 1976 – 1979.

Fyns Socialdemokrat 1896 – 1967.

Besættelsens illegale blade for Fyn 1940 - 1945.

Langelands Tidende januar 1965 - november 1978 (januar 1967 til december 1969 mangler).

Middelfart Venstreblad januar 1965 - april 1993.

Vestfyns Tidende (Assens) januar 1976 - november 1978.

 

 

Udklipssamlingen

 

Udklipssamlingen er påbegyndt i 1979/80, hvor der blev taget initiativ til at gemme væsentlige artikler fra Fyens Stiftstidende og Odense Posten/Ugeavisen ved at klippe fra aviserne. Vi ophørte med at klippe i 2007, da avisartiklerne blev søgbare i databasen Infomedia på internettet.Udklippene afspejler udvikling i Odense – det odenseanske byliv, erhvervsvirksomheder, byhistorie, Odenses gader og bydele, byplanlægning, politik, foreninger, personer, etc.. Der er også udklip om resten af Fyn, dog i mindre omfang.

 

Udklippene er ordnet i kuverter placeret i arkivskabe efter emne.

 

 

Statens Avissamling

 

Statsbiblioteket i Århus er hjemsted for Statens Avissamling – Danmarks nationale samling af aviser og lokalblade. Samlingen blev oprettet ved lov i 1916 og omfatter ved årsskiftet 2012/13 ca. 94.000 avisbind, ca. 28.000 bind med distriktsblade og ca. 65.000 mikrofilmspoler.

 

På Statens Avissamling’s hjemmeside kan du læse mere om samlingen.

 

Du har mulighed for at bestille mikrofilm fra Statsbiblioteket til brug på læsesalen i Historiens Hus. Du kan også bestille kopier fra mikrofilm i A4 eller A3 størrelse, samt affotografering af original avisside i forskellige størrelser.

 

Statsbiblioteket er i gang med et større digitaliseringsprojekt. De har planlagt at digitalisere ca. 32 millioner avissider fra Statens Avissamling i løbet af 2014-16.