Spring til indhold
Luk

Digitaliserede kort på internettet

Flere og flere digitaliserede kort bliver lagt frit tilgængeligt på internettet.

Her er eksempler på hjemmesider, hvor der er mulighed for at se nutidige og historiske kort, samt finde informationer omkring matrikler, m.v. 

Der er også mulighed for at anvende nogle af kortene interaktivt ved f.eks. at tilrettelægge sin egen byvandring. 

 

Historisk Atlas

 

Historisk Atlas er et interaktivt, digitalt atlas, hvor arkiver, biblioteker og museer formidler den lokale, regionale og nationale historie på baggrund af et stort kortmateriale (2015: 101 historiske og moderne kort).

 

Historien fortælles med udgangspunkt i stedet, hvor den foregik. På kortene afsættes en lokalitet, hvor den lokale kunst- og kulturhistorie fortælles i tekst, billeder, lyd og video, og hvor der ofte gives forslag til uddybende læsning i trykt litteratur. Litteraturhenvisninger linker direkte til søgninger i folkebibliotekernes fælles database bibliotek.dk.

 

Historisk Atlas giver én samlet indgang til lokalhistorien i store dele af Danmark og i Sydslesvig.

 

DigDag

 

Det lidt pudsige navn DigDag er en forkortelse af "Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi". Her kan Danmarks administrative inddeling fra år 1660 til i dag ses. Ud over at kortlægge amter, kommuner, sogne, provstier, stifter og mange andre myndighedsinddelinger beskriver DigDag forholdet mellem dem. På DigDag kan man f.eks. se, hvorledes sognene har ændret sig, hvilket har stor betydning, når man skal søge i kirkebøgerne.

 

Dertil kommer næsten 300.000 stednavne i digital form. Regner man de historiske stednavnevarianter med, er tallet oppe på næsten en million stednavne. 

 

Danmark set fra luften

 

Det kongelige Biblioteks store samlinger af luftfotos er i fuld gang med at blive digitaliseret. "Danmark set fra luften" er den nye portal, hvor der er indscannet over 50.000 luftfotos af Fyn og de omkringliggende øer. Man kan se specifikke bygninger og meget mere.


DK set fra luften

 

DIS-Danmark

 

I 1987 stiftede en arbejdsgruppe DIS-Danmark som en fraktion af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie. 

DIS-Danmarks formål er at være et forum for databehandling i slægts-, personal- og lokalhistorie og at udbrede kendskab til informationsteknologien som værktøj for slægts- og lokalhistorikeren.

Til disse værktøjer hører også Danmarkskort, hvor sogne, herreder og amter er angivet. Her kan man bl.a. se Kort over Odense Amt og Kort over Svendborg Amt.

 

/upload/stadsarkivet/grafik/kort-fyn.jpg

 

Krak.dk


Krak.dk
 er den store søgetjeneste, når du skal søge efter produkter, leverandører, telefonnumre, adresser, kort og ruteplaner.

 

Krak har udvidet sin tjeneste fra almindelig vejvisersøgning til også at vise Danmark fra luftkort, hvor der er mulighed for at kombinere almindelige kortoplysninger med fotos, så f.eks. gadenavnene er markeret på luftfotoet.

Endvidere har Krak.dk tilføjet servicen med luftfotos fra skrå vinkler, så det er muligt at se sin egen eller andres ejendomme fra flere vinkler.

  Krak.dk

 

Geodatastyrelsen 


Geodatastyrelsen, som tidligere hed Kort- og Matrikelstyrelsen, er hjemmehørende under Miljøministeriet og har en side med digitale kort. Her er landkort for Danmark, Grønland og Færøerne.

 

Matrikelkort med daglig ajourføring. 

 

Matrikel-Info med de aktuelle oplysninger fra matrikelregistret. 

 

Historiske kort med målebordsblade findes også her. 

 

Odense Kommune


Odense Kommune har indtil flere korttjenester til rådighed for borgerne, som er udarbejdet af forskellige institioner.

 

Kortinfo


KortInfo er et tilbud til alle borgere om at se en række af de oplysninger, Odense Kommune har registreret på kort.  

Kommunens registreringer og udpegninger vises på kort eller luftfotos. Man kan zoome i de digitale kort og vælge at se data for hele kommunen eller en ejendom. Det er også muligt at søge og få vist en bestemt adresse eller matrikel.

 Kort Info

 

Digital byvandring i Odense

Med Dansk Arkitekturguide kan du tage på digital byvandring i Odense.
I guiden finder du blandt andet oplysninger om særligt udvalgte bygningsværkers arkitektur og byggeår. Der er også forslag til rundture i de forskellige bydele. Print turbeskrivelserne ud, og tag dem med dig rundt i byen.
Du kan også besøge København, Ålborg og Århus.
Byvandringerne er tilrettelagt og skrevet af medarbejdere i Byplan- og Miljøafdelingen, og guiden er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center (DAC) i samarbejde med Fonden Realdania.

 

Kartografisk Dokumentationscenter på Syddansk Universitet

 

Kartografisk Dokumentationscenter beskæftiger sig med historien i landskabet. Udgangspunktet for at beskæftige sig med den rumlige dimension i historien er centrets samling af historiske kort, kombineret med mere gængse historiske kilder. 

  

Kortsamlingen på Kartografisk Dokumentationscenter 

 

I hovedsagen er samlingen en kopisamling af ældre historiske kort, som i original ligger hos Geodatastyrelsen. Samlingen er bygget op med udgangspunkt i det område, som var Fyns Amt, men rummer også kort fra andre områder, som har været genstand for særlige undersøgelser, projekter mv. Endvidere er der taget sigte på, at samlingen rummer serier af kort, der kan dække hele området, mens der kun findes meget få enkeltstående kort. Samlingen er opdelt i topografiske og økonomiske kort.