Spring til indhold
Luk

Fyn i lokalhistorien


"I Fyn er alting anderledes end i den øvrige Verden og hvem, 
 der giver sig Tid til at lytte skal nok erfare det. 
 Bierne synger paa egen Maade med særlig fynsk Klang,
 og naar Hestene vrinsker og de røde Køer brøler,
 maa da enhver kunne høre, at det er paa en helt anden Maade
 end i det øvrige Land."

Uddrag af "Den Fynske Sang" af Carl Nielsen