Spring til indhold
Luk

Tingbøger

 

 

Odense Herreds tingbøger – emner og indhold

 

Tingbøger er samlinger af retsreferater – i Danmark brugt efter lovpåbud siden 1551.

 

Desværre betyder påbuddet ikke at alle gamle tingbøger eksisterer. De fleste fra 1500- og 1600-årene er for længst gået tabt – brændt, smidt ud eller ødelagt af fugt. Det kan man sagtens beklage, men i stedet bør man glæde sig over at så mange har overlevet. Tingbøger er nemlig ikke kun en kilde til retshistorien; da sagerne handler om alle sider af tilværelsen, er de et kighul til almindelige menneskers glemte historie. Sådan boede de, sådan talte de, den slags problemer havde de, sådan oplevede de selv deres by og egn. Slægtsforskere finder her deres aner, som færdes nærmest lyslevende, ofte med egne udsagn om hvordan de har det.

 

For lokalhistorikere er tingbøgerne naturligvis helt uundværlige, men med en stofmængde så enorm at det er svært at skaffe sig overblik. Dertil kommer at de ældste af bøgerne er affattet med gammelgotisk skrift, og at skriveren i reglen har haft fart på.

Fra Odense Herred er tingbøger bevaret for en periode af 22 år: 1660-64 og 1668-84. De befinder sig på Landsarkivet for Fyn, men er de seneste år omsat til nutidsskrift. Afskrifterne er forsynet med registre og opstillet på læsesalen i Historiens Hus.

 

Organisering af materialet

 

Afskriftsbindene er opdelt i højre- og venstrespalter, højrespalterne med bogstavret gengivelse af referaterne i tingbøgerne, venstrespalterne med stikord til registrene og - ved længere referater – resuméer.

 

Hvert afskriftsbind er på ca. 100 sider, og registrene findes bagest, med undtagelse af indholdsfortegnelsen, der er hentet til side 2 for at skaffe hurtigt overblik. For transport til de rigtige registre er alle stikord forsynet med kode.

Forud for indholdsfortegnelsen findes et samlet resumé, der fremhæver bindets vigtigste fund.
Kulturhistoriske godbidder står skrevet med stort. Ordret dagligsprog er understreget.

 

I personregistret nævnes, by for by, herredets mænd. Over et par årgange er alle kommet med - for nogles vedkommende så mange gange at brugeren kan forme væsentlige dele af deres historie. 
 

Perioder i de enkelte bind

 

De bind, der endnu ikke er lagt online, skal ses på læsesalen i Historiens Hus.

 

Bind 1:
27/3 1660-22/5 1660
Bind 11:
16/3 1669-21/12 1669

Bind 21:

12/12 1676-19/3 1678

Bind 2:
22/5 1660-9/10 1660
Bind 12:
18/1 1670-11/10 1670

Bind 22:

19/3 1678-26/3 1679

Bind 3:
9/10 1660-12/3 1661
Bind 13:
11/10 1670-15/8 1670

Bind 23:

26/3 1679-4/5 1680

Bind 4:
12/3 1661-3/9 1661
Bind 14:
15/8 1671-25/6 1672

Bind 24:

4/5 1680-8/3 1681

Bind 5:
3/9 1661-4/3 1662
Bind 15:
3/7 1672-2/4 1673

Bind 25:

8/3 1681-18/10 1681

Bind 6:
5/3 1662-7/10 1662

Bind 16:

2/4 1673-9/12 1673

Bind 26:

18/10 1681-12/9 1682

Bind 7:
7/10 1662-5/5 1662

Bind 17:

9/12 1673-27/10 1674

Bind 27:

12/9 1682-6/11 1683

Bind 8:
5/5 1663-3/2 1664

Bind 18:

27/10 1674-17/8 1675

Bind 28:

6/11 1683-2/4 1684

Bind 9:
3/2 1664-13/9 1664

Bind 19:

17/8 1675-11/7 1676

 

Bind 10:
4/7 1668-16/3 1669

Bind 20:

18/7 1676-12/12 1676

 

 

Internetversionen af Odense Herreds tingbøger

 

For at alle interesserede kan have let adgang til stoffet, bliver samtlige afskriftsbind nu tilgængelige her på siden. Udlægningen af de i alt 28 afskriftsbind vil ske løbende.

 

Internetversionen af tingbøgerne afskiller sig ikke nævneværdigt fra papirversionen. De enkelte bind er blevet scannet og konverteret til PDF-filer. Af hensyn til læsevenligheden er de delt op i flere portioner (PDF-filer). I modsætning til papirversionen ligger registret desuden i en særskilt fil. Registret er fritekstsøgbart og har sidehenvisninger til de enkelte afskriftsbind. 

Som i papirversionen findes der i tilknytning til hvert afskriftsbind et resumé, der fremhæver bindets vigtigste emner. 

Kommentarer og spørgsmål til indhold og form er meget velkomne.